چه ساده میگیریم کار شعر راچون ابزاری برای برکشیدن خویش و غرور و راه یافتن به کوره راهی، و چه دشوار است به قلمرو حقیقی شعر رسید، انجا که راستی و زیبائی و حقیقت و عشق و ترحم به شاعران خسته و غبار آلود و مجروح خوشامد میگویند

جمعه، دی ۱۹، ۱۳۹۳

دایناسورها اسماعیل وفا یغمائی در کشتار وحشیانه هنرمندان و نویسندگان نشریه شارلی هبدودایناسورها
اسماعیل وفا یغمائی
در کشتار وحشیانه هنرمندان و نویسندگان نشریه شارلی هبدو
 ****
شصت و شش میلیون سال قبل
دایناسورها منقرض نشدند،
بر پشت درنده ترین ها
بالهائی تاریک ونیرومند روئید
و پرواز کردند،
از میان آتش و غبار زمین سوخته و ویران
تا دورترین آسمانها
تا دورترین اسمانها
تا دورترین آسمانهاآنجا که کروبیان 
به هلهله و تسبیح زمزمه گر بودند ،
و باز آمدند
کمی

   کمتر از 
         انتهای

              شصت و پنج میلیون سال قبل
بربالهای فرشتگان سیاه
و نهان شده در میان کتابهای مقدس
و آمدند ونهان شدنداز چشمها
تادورترین اعماق مغزها
در میان سنگها و صخره ها
تا باز گردند
با کلاشینکفهاشان
تادفتر روزنامه «شارلی هبدو»
تا دندانهای مذاب خود را در قلبها شلیک کنند
و فریاد بزنند خدا بزرگ است

**
نه!
دروغ است
دایناسورها منقرض نشدند
نگاهشان کنید
دینوسورهای مومن را
با کتابهای آسمانی در یک دست
وکلاشینکف در دست دیگر
نگاهشان کنید
نگاهشان کنیم
و به خواهرک کوچکمان تذکر بدهیم
حجابت را درست کن!...... 
هشت. ژانویه دو هزار و پانزده میلادی


هیچ نظری موجود نیست: