چه ساده میگیریم کار شعر راچون ابزاری برای برکشیدن خویش و غرور و راه یافتن به کوره راهی، و چه دشوار است به قلمرو حقیقی شعر رسید، انجا که راستی و زیبائی و حقیقت و عشق و ترحم به شاعران خسته و غبار آلود و مجروح خوشامد میگویند

سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۹۴

بیاد و برای هموطنان تحت ستم بهائی. اسماعیل وفا یغمائی

شد جمع نجاست تمام ایران
در قالب قد و قامت ملایان
زینرو به یقین هر آنچه غیر از اینها
چو ن اشک دو چشم خود مطهرمی دان
**
گفتم که نجاستی ! نجاست رنجید
گفتا که: منم به سهم خود،کود ومفید
توبی ثمری و دشمن هر چه ثمر
ای شیخ ترا با تو بباید سنجید
**
ای شیخ، بهائی نه، کلامت نجس است
از آن دهن نجس! پیامت نجس است
در آینه بنگرو به آئین ات نیز
ای آینه دار خود، مرام ات نجس است
**
در این وطن آنچه زآدمی یا حیوان
یا سنگ و گیاه و چشمه و کوهستان
شد زاده بود پاک چو انفاس سحر
الا زحکومت پلید شیخان
 

هیچ نظری موجود نیست: