چه ساده میگیریم کار شعر راچون ابزاری برای برکشیدن خویش و غرور و راه یافتن به کوره راهی، و چه دشوار است به قلمرو حقیقی شعر رسید، انجا که راستی و زیبائی و حقیقت و عشق و ترحم به شاعران خسته و غبار آلود و مجروح خوشامد میگویند

پنجشنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۱

بخوان كه ابر سيه پاره پاره خواهد شد. اسماعیل وفا یغمائی

 بخوان
اسماعیل وفا یغمائی
بخوان كه ابر سيه پاره پاره خواهد شد
تمام اين شب سنگين ستاره خواهد شد
بخوان كه آتش خورشيدهاي سرد شهيد
دو باره شعله ور و پر شراره خواهد شد
بخوان كه بر بر و بازوي شير اين زنجير
بجا نماند و صد باره، پاره خواهد شد
بخوان كه پنجه‌ي پر مهر ملتي مظلوم
به هم گره شود و سنگ خاره خواهد شد
بخوان كه واژه به واژه سرود خلق آخر
به سرخ فامي آتش دوباره خواهد شد
بخوان ! كه آتش سوزان و سرخ صاعقه ها
به دست پير و جوان راه چاره خواهد شد
بخوان كه خلق چو در جبر خويش مختار است
از اين سپس نه پي استخاره خواهد شد
بخوان كه حي علي الانقلاب صبحگهي ـ
نه دور، منعكس از هر مناره خواهد شد
بخوان كز آتش آتشفشان روز قيام
دوباره چشم جهان در نظاره خواهد شد

بخوان كه لاشه‌ي ديوان خلق خواره نگون
به دست خلق زدارالاماره خواهد شد
بخوان كه آنچه ربودند سكه از ملت
به گوش دختركان گوشواره خواهد شد
چو زير در زبر آيد ، «وفا» بخوان پر شور
به صبح عدل، ستم هيچكاره خواهد شد

هیچ نظری موجود نیست: