چه ساده میگیریم کار شعر راچون ابزاری برای برکشیدن خویش و غرور و راه یافتن به کوره راهی، و چه دشوار است به قلمرو حقیقی شعر رسید، انجا که راستی و زیبائی و حقیقت و عشق و ترحم به شاعران خسته و غبار آلود و مجروح خوشامد میگویند

چهارشنبه، شهریور ۰۶، ۱۳۹۲

تا فراموش نکنم - اسماعیل وفا یغمایی

غمگین نیستم.ا

چون طعم تاریک و تلخ شرابی کهن
میمزم تلخی زهر را در رگانم
تا فراموش نکنم
که زبده ترین جلادان بر مسندند
که لبخند را از لبانمان بریده اند
و تا نطع و ساطور ما را به دستور فرا خواند
زبده ترین دلقکان را به کار گماشته اند
تا به قهقهه بخندیم و فراموش کنیم
تلخی زهر را
نطع را و ساطور را
جلادان بر مسند را
او شیادان در انتظار را
2008 میلادی

هیچ نظری موجود نیست: