چه ساده میگیریم کار شعر راچون ابزاری برای برکشیدن خویش و غرور و راه یافتن به کوره راهی، و چه دشوار است به قلمرو حقیقی شعر رسید، انجا که راستی و زیبائی و حقیقت و عشق و ترحم به شاعران خسته و غبار آلود و مجروح خوشامد میگویند

جمعه، آبان ۲۶، ۱۳۹۱

متن شعر سرود ای آزادی. اسماعیل وفا یغمائی

متن شعر سرود ای آزادی
شعر اسماعیل وفا یغمائی
آهنگ روی قسمت اول و دوم کارمینا بورانا اثر کارل اف موسیقیدان نامدار آلمانی
تنظیم استاد فقید فریدون ناصری
گروه کر تالار رودکی
اجرا سال 1358
استودیو بل. تهران
صدا بردار روانشاد ابراهیم کلهر
 
****
    ای آزادی/ در راه تو/ بگذشتم از زندان‌ها
    پرپر کردم / قلب خود را / چونان گل در ميدان‌ها
    خون خود را / جاری کردم / چون رودی در سنگرها
    تا بشکوفد / گلبانگ تو / بر لب‌های انسان‌ها
    راهت راهم / نامت نامم / ای آزادی آزادی
    بی نام تو/ از نای ما / کی برخيزد / فريادی
    بی تو دنيا / غرق ظلمت / زندان فتح و شادی
    ای آزادی / تا نور تو / گردد در هر سو تابان
    تا نگذارم / جان بسپاری / در زنجير دژخيمان
    در توفان‌ها/ با اشک و خون / با تو می‌بندم پيمان
    ای آزادی / نور خود را / بر گور ما بعد از ما می‌افشان
   *
    ای توده بر پا تا فکند خروشت / به تن دژخيمان آذر
    با مجاهد برخيز و به رزمی پيگير / تو رهايی را بازآور
    برکن از جا سدها را/ ای توده چون توفان
    چون دريا برخيز از جا خشماگين و غران
   *
    قطره قطره خون می‌چکد از رگانم / به ره خونين يزدان
    تا شکوفد هر سو گل آزادی‌ها / به زمين سرخ ايران
    در راهت ای آزادی / فانوس خون ما
    می‌سوزد تا بشکافد  / خورشيدت شب‌ها را
  * 
    می‌سپارم ره سوی تو با خشم و کين / چو شهابی سرخ و سوزان
    تا چو خورشيدی نور تو گردد آذين / به شب تاريک انسان
    چون ناقوسی خشماگين / در قعر توفان‌ها
    می‌غری ای آزادی/ در خون انسان‌ها
    *  
    ای آزادی / در راه تو / بگذشتم از زندان‌ها
    پرپر کردم / قلب خود را / چونان گل در ميدان‌ها
    خون خود را / جاری کردم/ چون رودی در سنگرها
    تا بشکوفد / گلبانگ تو / بر لب‌های انسان‌ها
    راهت راهم / نامت نامم / ای آزادی آزادی
    بی نام تو / از نای ما / کی برخيزد / فريادی
    بی تو دنيا / غرق ظلمت / زندان فتح و شادی
    ای آزادی / تا نور تو / گردد در هر سو تابان
    تا نگذارم / جان بسپاری / در زنجير دژخيمان
    در توفان‌ها / با اشک و خون / با تو می‌بندم پيمان
    ای آزادی / نور خود را / بر گور ما بعد از ما می‌افشان

هیچ نظری موجود نیست: