چه ساده میگیریم کار شعر راچون ابزاری برای برکشیدن خویش و غرور و راه یافتن به کوره راهی، و چه دشوار است به قلمرو حقیقی شعر رسید، انجا که راستی و زیبائی و حقیقت و عشق و ترحم به شاعران خسته و غبار آلود و مجروح خوشامد میگویند

چهارشنبه، مهر ۰۳، ۱۳۹۲

در خیل خائنان اسماعیل وفا یغمائیدر خیل خائنان
اسماعیل وفا یغمائی
***
معیار حق و باطل و شب یا روز
در این جهان اگر که شمایانید
اینک، بی شک
من دورتر ستاره ی دورم
پیچان به ژرف ظلمت و توفان،
همسایه با جهنم و شیطان
در این جهان ز شمایان،
و تاج خار و آتش و لعنت بر سر
در خیل خائنان!،
اما،معیار اگر حقیقت و خلق است و راستی
بی هیچ کاستی
با احترام کرسی خود را
با نغمه مبارکتان بادا
وا مینهم به شمایان
ومینویسم با اشک
روی جبینتان
بیچاره آنکسی که طول و عرض جهان را
و طول و عرض و وسعت انسان را
و نیز طول و عرض ملت و ایران را
با طول و عرض ریش و سبیل خود
اندازه کرد و گفت همین است!
با این چنین مقام منیعی
بی شک تمام آدمیان را
مهر خیانتی به روی جبین است.

25 سپتامبر2013

هیچ نظری موجود نیست: