چه ساده میگیریم کار شعر راچون ابزاری برای برکشیدن خویش و غرور و راه یافتن به کوره راهی، و چه دشوار است به قلمرو حقیقی شعر رسید، انجا که راستی و زیبائی و حقیقت و عشق و ترحم به شاعران خسته و غبار آلود و مجروح خوشامد میگویند

سه‌شنبه، تیر ۱۱، ۱۳۹۲

سه رباعی تازه. اسماعیل وفا یغمائیابلیس گهی ماده گهی نر گردد
گه در صفت خدا مصور گردد
نر یا ماده،خدا و یا نیمه خدا
اما همه جا در پی یک خر گردد
**
گنجینه ی ابلیس جهانی ز خر است
یعنی نه الاغ ساده بل خر- بشراست
 زینروست  که بس،کلام رهپویانش
چون،رهبر اوست! همچنان عروعر است 
**
 سهل است به چشم خود، خدا را دیدن
با گوش صدای روشنش بشنیدن
کز چهره ی پتیاره ی دیوی دجال
بعد از عمری نقاب را بر چیدن
اسماعیل وفا یغمائی
یازده تیر هزار و سیصد نودودو

۱ نظر:

ماندگار گفت...


بسیار جالب و عالی